FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ

Investujte do zajímavých nemovitostních projektů, ZAJIŠTĚNÍ NABÍDEK FINANCOVÁNÍ od různých fondů, finančních institucí a lokálních bank nechte na nás, máme s tím dlouholeté zkušenosti

PRE-DEVELOPMENT

Financování PROJEKTŮ na nákup POZEMKŮ určených na výstavbu RODINNÝCH nebo BYTOVÝCH DOMŮ, KANCELÁŘSKÝCH  NEMOVITOSTÍ a jiných objektů ještě před finálním uzemním rozhodnutím a souvisejícími stavebními povoleními (BRIDGE FINANCOVÁNÍ nákupů POZEMKŮ s velmi zajímavým potenciálem budoucího rozvoje)

PRODEJNÍ DEVELOPMENT

Financování PROJEKTŮ zahrnujících financování nákladů spojených s realizací developerského projektu (výstavba RODINNÝCH nebo BYTOVÝCH DOMŮ, KANCELÁŘSKÝCH  NEMOVITOSTÍ, a jiných objektů) nebo financování nákladů spojených s nákupem NEMOVITOSTI k přestavbě nebo k případnému prodeji. Úvěr může být poskytnut také na refinancování finančních prostředků, které již byly do developerského projektu vloženy (REFINANCOVÁNÍ EQUITY)

NÁJMOVÝ DEVELOPMENT

Financování investičních záměrů, které zahrnují koupi, rekonstrukci nebo výstavbu nemovitostí ZA ÚČELEM PRONÁJMU. Úvěr může být poskytnut také na refinancování finančních prostředků, které již byly do developerského projektu vloženy (REFINANCOVÁNÍ EQUITY)

KOMBINOVANÝ DEVELOPMENT

Financování projektů v kombinaci nájmového a prodejního developmentu. Jedná se o projekty, u kterých je pořizována nemovitost, z níž jsou plánovány příjmy částečně z pronájmu a částečně z prodeje dané nemovitosti. Úvěr může být poskytnut také na refinancování finančních prostředků, které již byly do developerského projektu vloženy (REFINANCOVÁNÍ EQUITY)

ZAKLADATELÉ A ŘÍDÍCÍ TÝM G12 INVEST GROUP

Ing. Jakub Novák, MBA

Partner
STRATEGY, SALES, FINANCE, FUNDING, BUSINESS CONSULTING, ADVISORY

Mgr. Pavel Waldhans

Partner
STRATEGY, LEGAL, FUNDING, LEGAL CONSULTING, ADVISORY

KONTAKTUJTE NÁS pro více informací k FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.