Více než 20 let praxe

v oblastech financování firem a projektů, korporátního poradenství a korporátního práva

ZAKLADATELÉ A ŘÍDÍCÍ TÝM INVESTIČNÍ SKUPINY G12

Ing. Jakub Novák, MBA

Partner
STRATEGY, SALES, FINANCE, FUNDING, BUSINESS CONSULTING, ADVISORY

Mgr. Pavel Waldhans

Partner
STRATEGY, LEGAL, FUNDING, LEGAL CONSULTING, ADVISORY

Partneři skupiny G12 mají profesní zkušenosti z tuzemských a zahraničních finančních institucí a jsou zakladatelé a spoluvlastníci poradenských společností se zaměřením na KORPORÁTNÍ PORADENSTVÍ A KORPORÁTNÍ PRÁVO:

KORPORÁTNÍ PORADENSTVÍ

Firemní strategie, Expanze firem, Strategický obchod, Firemní financování, Firemní finance, Fúze a akvizice (M&A), Prodej a nákup firem (Sell-side/Buy-side), Firemní poradenství, Zajištění lokálních a mezinárodních externích expertů v oblasti Daní, Práva, Účetnictví, Oceňování, Auditu a Firemního poradenství.

KORPORÁTNÍ  PRÁVO

KORPORÁTNÍ PRÁVO (valné hromady, převody majetků, přeměny korporací, atd.), SPORNÁ AGENDA (zastupování klientů v soudních, správních i rozhodčích řízeních, vymáhání pohledávek, inkaso pohledávek, zastoupení v exekučním řízení), OBCHODNÍ SMLOUVY (poradenství, sepisování a kontrola smluv). PRACOVNÍ PRÁVO, INSOLVEČNÍ ŘÍZENÍ (zastoupení věřitelů i dlužníků v řízení před insolvenčním soudem).